Condicions de compra

Mètodes de pagament acceptats

Els mètodes acceptats pel nstre restaurant és:

  1. Pagament a l’entrega, on cobrem al client en efectiu a l’hora de fer l’entrega de la seva comanda
  2. Pagament per targeta bancària. On Acceptem els pagaments per VISA, MASTERCARD O MAESTRO entre d’altres.

Amb aquestes Condicions de compra Frankfurt El Surtidor SL (Des d’ara Frankfurt El Surtidor) informa els usuaris de la pàgina web de la seva propietat (en endavant “la Pàgina”), sobre les condicions de compra que regulen l’accés als serveis proporcionats per Frankfurt El Surtidor. La utilització de la Pàgina atribueix la condició d ‘ “Usuari” a tota persona física interessada en els productes i serveis de Frankfurt El Surtidor i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquestes Condicions de Compra a la versió publicada per Frankfurt El Surtidor en el moment mateix en què l’Usuari accedeixi a la Pàgina. Tant l’accés a la Pàgina, com l’ús de la mateixa per l’Usuari, així com dels productes oferts i accessibles a través de la mateixa queden subjecte a la legislació aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part de l’Usuari que serà del tot responsable d’aquest accés i correcte ús. La utilització de la Pàgina implica la total acceptació de les esmentades Condicions de Compra.

Una vegada que l’Usuari hagi seleccionat a la pàgina web els productes de compra desitjats, haurà de seleccionar l’opció “Finalitzar”. A la pantalla li apareixeran els productes seleccionats amb el preu final (IVA i despeses d’enviament incloses). En aquesta pantalla l’usuari podrà visualitzar l’oferta o promoció, existent en aquell moment que podrà ser aplicada a la compra, i podrà seleccionar aquella que consideri oportuna. A l’seleccionar l’opció “Actualitzar” l’Usuari podrà veure el preu final (IVA i despeses d’enviament incloses) dels productes seleccionats en el procés de compra. Si l’Usuari ha seleccionat l’opció “Repartiment a domicili” la comanda mínim de compra serà de 20 €. En el cas que els productes seleccionats per l’Usuari no arribin la comanda mínim saltarà un missatge indicant que “La comanda sol·licitat no arriba a l’import mínim requerit”.

Un cop seleccionats els productes i determinat el preu de compra, a l’Usuari se li demanarà que proporcioni una sèrie de dades personals necessàries per a dur a terme la gestió de la comanda sol·licitada. En el formulari de dades es determinaran els camps obligatoris per al procés de compra.

La negativa a proporcionar les dades qualificades obligatòries suposarà la no prestació o la impossibilitat d’accedir a el servei per als que eren sol·licitats. L’Usuari serà perfectament informat, a través del text informatiu que conté la política de privacitat i que haurà de ser obligatòriament acceptat per l’Usuari per seguir amb el procés de compra, de l’tractament de les seves dades personals, de la identitat de l’responsable de l’arxiu, de el fitxer a què passaran a formar part aquestes dades, de les finalitats d’ús de les dades, de la possible cessió de les dades per Frankfurt El Surtidor a l’establiment perquè pugui gestionar la comanda realitzada a l’establiment a través de comerç electrònic, de l’adreça on poder exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, addicionalment, si l’Usuari no s’oposa a això marcant la corresponent casella establerta a aquest efecte, de l’tractament de les seves dades per a fins comercials. Frankfurt El Surtidor ofereix als l’Usuari la possibilitat de crear un compte en l’apartat “Registra’t” facilitant les seves dades personals amb la finalitat que la propera vegada que sol·liciti una comanda sigui més àgil la seva sol·licitud de compra per gestionar la comanda.

Aquests usuaris podran modificar les dades, rectificar-les, canviar la selecció les caselles que considerin oportunes a l’apartat “TEU COMPTE” de l’formulari de registre. Només podran sol·licitar i contractar el servei de comandes les persones físiques majors de 14 anys, és a dir, el portal de comerç electrònic que ofereix la pàgina es dirigeix ​​a majors de 14 anys. L’Usuari declara i garanteix que és major de 14 anys sent enterament responsable de la veracitat d’aquesta declaració. L’usuari és responsable que les dades incorporades al registre siguin veraces i exactes.

L’Usuari haurà d’establir, en el formulari de compra, l’hora de repartiment o de recollida del producte seleccionat, així com el canvi que necessitarà en cas que sol·liciti l’opció “Repartiment a domicili”. En cas que l’Usuari no identifiqui en les condicions el canvi que necessita, el repartidor només comporta canvi de 20 €. Per finalitzar el procés de registre en la compra del producte seleccionat, l’Usuari haurà de llegir i acceptar obligatòriament la Política de Privacitat i les Condicions de Compra. L’Usuari està obligat a efectuar el pagament de l’servei contractat al lliurament del producte, bé en el domicili de l’Usuari o bé a la botiga Frankfurt El Surtidor on es procedeixi a la recollida del producte.

Els establiments en els quals es permeti el pagament amb targeta financera, de crèdit o dèbit, s’hauran d’introduir les dades financeres sol·licitats per l’entitat bancària i prémer el botó “D’acord”; en aquest moment es produirà el càrrec corresponent a la targeta. Tot seguit s’haurà de polsar l’opció “Continuar” que apareix a la part de sota de la pantalla per continuar amb el procés de compra de la comanda. La comanda mínima per fer ús del pagament amb targeta financera, tant per al repartiment a domicili com per a la recollida en botiga serà de 20 €. Només s’admetran com a mitjans de pagament les targetes financeres establertes i acceptades a la pàgina web (no s’admetran targetes financeres estrangeres). A l’Usuari que hagi realitzat el pagament mitjançant targeta financera se li lliurarà al seu domicili o en l’establiment corresponent un “Justificant de Lliurament” del producte sol·licitat.

Posteriorment, l’Usuari haurà de verificar les dades i confirmar la comanda, de manera que si tot és correcte l’Usuari haurà de marcar l’opció “Confirmar” que posarà fi a el procés de compra confirmant-se en la pàgina que la comanda s’ha realitzat amb èxit. Acte seguit de la contractació de l’servei, l’Usuari rebrà un correu electrònic a l’adreça indicada per l’Usuari, a l’efecte de “Confirmació de la Comanda” juntament amb les dades del mateix. En relació amb l’email de “Confirmació de Comanda”, no seran admesos aquells que hagin sofert modificacions, alteracions de qualsevol índole, ratllades, taques o correccions o que es troben d’alguna manera alterats, a criteri de Frankfurt El Surtidor, pel que fa a l’email de confirmació estàndard que té Frankfurt El Surtidor. Respecte de l’accés a Internet a través de dispositius mòbils, l’Usuari haurà de disposar de tot l’equip i programari necessari per a poder utilitzar el servei, així com tenir correctament configurada la connexió per a l’accés a l’servei. L’accés a Internet a través de dispositius mòbils pot portar associats costos de navegació afegits de l’operadora. L’import d’aquests costos dependrà de les tarifes i condicions que cada usuari tingui contractades amb la seva operadora de telefonia mòbil pel que en cap cas, podrà ser considerat Frankfurt El Surtidor responsable d’aquests costos. Addicionalment, aquest correu electrònic de confirmació de la comanda pot portar adjunt un determinat benefici per a l’Usuari, vinculat a la comanda realitzada, que serà oportunament comunicat en el citat correu electrònic a efectes que l’Usuari pugui redimir dit benefici en el següent demanat que faci a través de la pàgina web.

Així mateix, l’Usuari pot formular una queixa o reclamació en relació amb el servei prestat a la pàgina web a la direcció info@frankfurtelsurtidor.com que apareix en l’apartat Suggeriments, Queixes i Reclamacions de la pàgina web i Frankfurt El Surtidor es posarà en contacte amb vostè en la direcció d’e-mail que proporcioni per tal de respondre-li a la major brevetat. Així mateix, hi ha fulls de reclamacions a disposició de l’Usuari en els locals Frankfurt El Surtidor.

Frankfurt El Surtidor informa l’Usuari que no té obligació d’enviar a l’consumidor un document de desistiment per poder revocar la contractació de l’servei ofert a través de les Pàgines, en els terminis legals, a l’trobar-se dins de les excepcions establertes en l’Article 102 i 103 de l’ Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, en virtut dels quals s’estableix que no cap el dret de desistiment en els contractes de subministrament de béns confeccionats conforme a les especificacions de consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa.